Learn Coding By Doing

Học với những lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm
Thực hành viết và chạy mã lệnh ngay trên trang web
Thảo luận dễ dàng với các thành viên khác trong khóa học

HTML

Học ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML giúp bạn có những nền tảng vững chắc để có thể tạo được một website.

CSS

Tìm hiểu về ngôn ngữ phổ biến trong dùng trong thiết kế web giúp tăng khả năng trình bày của trang.

Javascript

Giới thiệu về lập trình với Javascript, ngôn ngữ được sử dụng gần như hầu hết trong tất cả các website ngày nay.