Learn Coding & Programming
Cùng học và thảo luận về lập trình
Giới Thiệu Về Laravel Framework

Giới Thiệu Về Laravel Framework

Laravel là một framework PHP đang được đón nhận mạnh mẽ trong cộng đồng phát triển web hiện nay. Trong khóa học này chúng ta sẽ làm việc với Laravel phiên bản 4.2. Bạn sẽ được tìm hiểu về kiểu kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong lập trình web và cách sử dụng MVC trong Laravel. Trong quá trình học, chúng...

Xem thêm
Phát Triển Ứng Dụng iPhone Với Xcode 6

Phát Triển Ứng Dụng iPhone Với Xcode 6

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng iOS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khóa học này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để bạn có thể tạo được một ứng dụng chạy trên iPhone. Trong khóa học bạn sẽ được làm quen với...

Xem thêm
Thẻ: iPhone Mobile
jQuery Trong 1 Giờ

jQuery Trong 1 Giờ

Trong khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu cách sử dụng thư viện jQuery một thư viện mã nguồn mở viết bằng Javascript giúp đơn giản hóa việc tương tác với phần tử HTML của trang web. Bạn sẽ được làm quen với các bộ chọn trong jQuery, tạo ra các hiệu ứng như ẩn hiện phần tử, xóa,...

Xem thêm
Giới Thiệu Về Objective-C

Giới Thiệu Về Objective-C

Objective-C là ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay để phát triển ứng dụng chạy trên iOS và OS X. Khóa học về Objective-C này dành được thiết kế dành cho các bạn mới bắt đầu học. Trong khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn về cách cài đặt các công cụ cần thiết để có thể bắt đầu học....

Xem thêm
CSS Căn Bản

CSS Căn Bản

Trong khi HTML được dùng để tạo ra siêu văn bản thì CSS được trình duyệt dùng để xác định xem siêu văn bản nên được hiển thị như thế nào. Tương tự như HTML, CSS được dùng phổ biến và là một phần không thể thiếu cho hầu hết tất cả các website hiện này. Để trở thành một...

Xem thêm
Bắt Đầu Học PHP (Phần 2)

Bắt Đầu Học PHP (Phần 2)

Ở phần 1 của khóa học Bắt Đầu Học PHP bạn đã đã được làm quen với các khái niệm cơ bản trong PHP như cài đặt PHP và Apache webserver, tìm hiểu cách thức hoạt động của mô hình Client-Server bắt đầu viết một ứng dụng nhỏ trong PHP và tìm hiểu về kiểu dữ liệu.

Trong khóa...

Xem thêm
Thẻ: PHP
Bắt Đầu Học PHP (Phần 1)

Bắt Đầu Học PHP (Phần 1)

PHP là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay và được dùng chủ yếu để tạo ra các ứng dụng cần có sự tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong khóa học này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung cơ bản trong PHP như biến, vòng lặp, câu điều kiện, hàm. Ngoài...

Xem thêm
Thẻ: PHP
Cơ Bản Về NodeJS

Cơ Bản Về NodeJS

NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine V8 của Google. Về bản chất NodeJS là Javascript. Trước khi NodeJS ra đời, Javascript chủ yếu được sử dụng để nhúng vào HTML sử dụng trên các website cho phép người dùng tương tác với trình duyệt. Với sự...

Xem thêm
Thẻ: NodeJS
Làm Quen Với Twitter Boostrap

Làm Quen Với Twitter Boostrap

Twitter Boostrap là một framework được phát triển đầu tiên bới các developer và designer làm việc tại Twitter. Dự án được bắt đầu vào giữa năm 2010 và là dự án open source (mã code được phát triển bởi cộng đồng và miễn phí sử dụng). Cho tới thời điểm này Twitter Bootstrap đã trở thành framework phổ biến...

Xem thêm
HTML Cho Người Bắt Đầu

HTML Cho Người Bắt Đầu

HTML là ngôn ngữ được dùng trên gần như tất cả các website có trên internet. Việc nắm vững được HTML sẽ là điều kiện cần thiết để có thể học lập trình web. Khóa học này giúp bạn tìm hiểu những kiến thức cơ bản về HTML và hoàn toàn dành cho người mới bắt đầu.

Xem thêm
Thẻ: HTML